प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको उमाकुण्ड गाँउपालिकाको फोटो फिचर

रामेछाप, साउन, ५

उमाकुण्ड गाँउपालिका एक गुम्देलबाट देखिने रमणिय नुम्बर हिमाल
उमाकुण्ड गाँउपालिका एक गुम्देल २०७२ सालको भुकम्प अघिको खल्डाँडा
उमाकुण्ड गाँउपालिका दुई बाम्तिभण्डार रत्नजोति बजार
उमाकुण्ड गाँउपालिका दुई बाम्तिभण्डार रत्नजोति बजार आस्पास
उमाकुण्ड गाँउपालिका दुई बाम्तिभण्डार रत्नजोति बजार आस्पास