मन्थली नगरपालिका भित्र कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि बिषादि छर्कदै