घर नक्सा अभिलेखिकरण गर्न समय सिमा

भदौ २९, रामेछाप ।

गोकुलगंगा गाउँपालिकाले घर नक्सा अभिलेखिकरण गर्न समय सिमा तोकेको छ  |

भदौ २६ गतेको बसेको कार्यपालिकाको बैठककोय सिमा तोकेको जो ।

निर्णयअनुसार स्थानिय जनताको गुनासोको आधारमा गाउँपालिका भित्र बिगतमा निर्माण भइ अभिलेखिकण हुन बाँकी रहेका R.C.C. घरहरुको अभिलेखिकरणको अवधि मिति २०७७/०७/०१ गते सम्म कायम गरिएकोछ ।

उक्त मिति भित्र अभिलेखिकरणको लागि दर्ता गराई सक्न पालिकाले सूचनामा भनेको छ |