वायव्य दिशाको पवन (कविता)


नवीन मनाेहर

जंगलमा
पशुहरूको बैठक बसेको थियो
जहाँ साकाहारी
र मांसाहारी
सबै सबै थिए,

सहरमा वातावरण संरक्षणबारे
वृहत् राउण्ड टेबल मिटिङ् आयोजना भयो
त्यहाँ सबै सबै थिए
तर चेतनाका बाहक
पत्रकारहरूलाई निषेध गरिएको थियो,

तुलना गर्दा के पाइयो भने
जंगलमा वायव्य दिशाको पवन बहेको रहेछ
सहरमा अनुकूल हावा बग्दो रहेछ ।

मन्थली, रामेछाप

तपाईको प्रतिकृया दिनुहोस्